TOTAL Česká republika

TOTAL Chambers Cup

chambers-cup-anot.jpg

Společnost TOTAL se stala hlavním partnerem Chambers Cupu - závodu pořádaného v rámci Pražské štafety 4x5 českou, francouzskou, britskou a italskou obchodní komorou. Akci zaštiťuje RUNCZECH.

TOTAL Chambers Cup se bude konat 19.4.2016 od 17:00 do 22:00 u Výstaviště Holešovice. Na každého člena čeká příjemná pětikilometrová trasa, která vede oblíbeným pražským parkem Stromovka. Pro nejmladší účastníky je připraven Bambini Run.

Jde o ideální příležitost, jak si s kolegy společně užít netradiční běžecký podvečer a probudit v sobě zdravou soutěživost. A protože k dobré zábavě a teambuildingu neodmyslitelně patří i dobré jídlo, pro všechny štafety budou připraveny piknikové balíčky.

Svoji účast můžete potvrdit zde. Zároveň je možné účastnit se přípravného tréninku 11.4.2016 v Running Mall, Františka Křížka 461/11, Praha 7.

Držíme palce ať zaběhnete co nejlépe.

SPORTU ZDAR!

Registrace k odběru novinek

Podmínky ochrany osobních údajů
Uděluji tímto v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „ZOOU“) společnosti TOTAL Česká republika, s.r.o., IČO: 411 89 671, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3582 (dále jen „Správce“) souhlas se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů v tomto formuláři, a to za účelem nabízení výrobků a služeb a zasílání obchodních sdělení.  Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji správci na dobu neurčitou. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné. Správce poskytnuté osobní údaje zpracovává manuálně i automaticky, v rozsahu poskytnutých osobních údajů, přičemž je oprávněn provádět zpracování osobních údajů prostřednictvím pověřených zpracovatelů, a to na základě smluv uzavřených podle ust. § 6 ZOOU. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících pro něj ze ZOOU, tj. zejména o tom, že subjekt údajů má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na opravu poskytnutých osobních údajů a dále má subjekt údajů v souladu s ust. § 21 ZOOU právo podat žádost o vysvětlení a žádat odstranění nežádoucího stavu, a to zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací poskytnutých osobních údajů. Správce je oprávněn osobní údaje subjektu údajů získané za účelem nabízení obchodu nebo služeb předat jinému správci, nevysloví-li s tímto postupem subjekt údajů nesouhlas.  Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které Poskytovatel zpracovává, může o tuto skutečnost prodávajícího požádat na následující e-mailové adrese: [javascript protected email] nebo na výše uvedené adrese sídla Správce. Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoliv odvolat, např. odvoláním souhlasu zaslaného na e-mailovou adresu: [javascript protected email] nebo na adresu sídla správce.

Zároveň tímto uděluji souhlas se zasíláním obchodních sdělení Správce či obchodních partnerů Správce ve smyslu ust. § 7 zák. č. 484/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. Souhlas dle předchozí věty lze kdykoliv odvolat, a to na následující e-mailové adrese: [javascript protected email]

resizer-video.png