TOTAL Česká republika

Total se stává oficiálním sponzorem afrického fotbalu

image001.png

Paříž – Konfederace afrického fotbalu (CAF) a Total dnes uzavřely dohodu, podle níž se společnost Total stává v dalších osmi letech oficiálním sponzorem afrického fotbalu. Koncern Total bude sponzorovat deset hlavních utkání CAF, jako první je na řadě Africký pohár národů (AFCON), který sleduje celý svět. Tato soutěž, přejmenovaná na Total Africa Cup of Nations, bude probíhat od 14. ledna do 5. února 2017 v Gabonu.

„Toto partnerství je významným okamžikem v našem neustálém hledání dalších zdrojů pro urychlení rozvoje afrického fotbalu, zdokonalení jeho řízení, modernizaci sportovní infrastruktury a pro zvýšení jeho výkonnosti v celosvětovém měřítku,“ uvedl Issa Hayatou, prezident Konfederace afrického fotbalu. „Společnost Total jakožto přední nadnárodní společnost ve svém odvětví, kterou s Afrikou pojí pevné svazky, významně přispěje k iniciativám CAF, které jsou zaměřené na podporu osobního i profesního růstu africké mládeže.“

Fotbal je stejným dílem nadšení, sdílení a výkonnost týmu, což jsou hodnoty, které vyznávají všechny kultury. K tomuto partnerství se vyjádřil také prezident a generální ředitel (CEO) společnosti Total Patrick Pouyanné: „Jsme potěšeni, že můžeme být partnerem CAF, protože Afrika se podílí na utváření naší společnosti. Doufáme, že tímto závazkem posílíme vztahy s našimi zúčastněnými subjekty a zákazníky na napínavých a slavnostních akcích, které jsou vždy velmi oblíbené, a to i u našich zaměstnanců.“

Toto sponzorství svým rozsahem a trváním dokládá silné kořeny společnosti Total v Africe. Společnost, která působí ve více než 40 zemích, má na růstu ekonomiky v Africe největší podíl. V současnosti ve všech afrických podnicích společnosti Total, od výroby ropy a zemního plynu až po rafinaci a marketing, pracuje přes 10 000 lidí. Společnost provozuje 4 200 čerpacích stanic, které denně obslouží cca 2 miliony zákazníků. Na africkém kontinentě působí také v oblasti výroby solární energie.

Společnost Total bude jako hlavní sponzor deseti soutěží CAF přítomna na více než 1 500 zápasech v jejich rámci:

  • Africký pohár národů (AFCON)
  • Mistrovství afrických národů (CHAN)
  • Soutěž mezi fotbalovými kluby CAF (Liga mistrů CAF, Pohár konfederace CAF a Superpohár CAF)
  • Juniorská utkání (Africký pohár národů U-23, U-20 a U-17)
  • Africký pohár národů – ženy
  • Africký pohár národů v sálovém fotbale – futsalu

O společnosti Total v Africe

Společnost Total se v Africe etablovala již před více než 80 lety. Dnes na tomto kontinentě zaujímá prvenství v oblasti ropy a podporuje přechod na udržitelnou energii. Působí v celém řetězci vývoje a marketingu energetiky a má 10 000 zaměstnanců ve 44 státech. Afrika se podílí na celkové výrobě ropy a plynu společnosti Total 30 procenty. Koncern na svých 4 200 čerpacích stanicích denně obslouží 2 miliony zákazníků a také se zaměřuje na odvětví solární energie, jeho dceřiná společnost SunPower v jižní Africe vlastní dvě solární elektrárny. Společnost Total v Africe také zavádí inovační řešení, například solární svítidla Awango by Total (k dnešnímu datu je tento program přínosem pro 6 milionů lidí), pro přístup ke službám zajišťujícím převody energie a peněz a pro možnosti plateb přes mobilní přístroje v oblasti digitálních technologií. Rovněž šíří své charitativní iniciativy a osvětové programy, kterými na kontinentě podporuje místní hospodářský růst, zaměstnanost, zdravotnictví a přístup ke vzdělání.

O CAF

Konfederace afrického fotbalu je nevládní mezinárodní organizace a řídící orgán fotbalového sportu v Africe. V současnosti organizuje 11 mistrovství, včetně Afrického poháru národů (AFCON) a Mistrovství afrických národů (CHAN). CAF byla založena v roce 1957, sídlí v egyptské Káhiře a má 54 členských asociací. Další informace: www.cafonline.com.

Registrace k odběru novinek

Podmínky ochrany osobních údajů
Uděluji tímto v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „ZOOU“) společnosti TOTAL Česká republika, s.r.o., IČO: 411 89 671, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3582 (dále jen „Správce“) souhlas se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů v tomto formuláři, a to za účelem nabízení výrobků a služeb a zasílání obchodních sdělení.  Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji správci na dobu neurčitou. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné. Správce poskytnuté osobní údaje zpracovává manuálně i automaticky, v rozsahu poskytnutých osobních údajů, přičemž je oprávněn provádět zpracování osobních údajů prostřednictvím pověřených zpracovatelů, a to na základě smluv uzavřených podle ust. § 6 ZOOU. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících pro něj ze ZOOU, tj. zejména o tom, že subjekt údajů má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na opravu poskytnutých osobních údajů a dále má subjekt údajů v souladu s ust. § 21 ZOOU právo podat žádost o vysvětlení a žádat odstranění nežádoucího stavu, a to zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací poskytnutých osobních údajů. Správce je oprávněn osobní údaje subjektu údajů získané za účelem nabízení obchodu nebo služeb předat jinému správci, nevysloví-li s tímto postupem subjekt údajů nesouhlas.  Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které Poskytovatel zpracovává, může o tuto skutečnost prodávajícího požádat na následující e-mailové adrese: [javascript protected email] nebo na výše uvedené adrese sídla Správce. Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoliv odvolat, např. odvoláním souhlasu zaslaného na e-mailovou adresu: [javascript protected email] nebo na adresu sídla správce.

Zároveň tímto uděluji souhlas se zasíláním obchodních sdělení Správce či obchodních partnerů Správce ve smyslu ust. § 7 zák. č. 484/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. Souhlas dle předchozí věty lze kdykoliv odvolat, a to na následující e-mailové adrese: [javascript protected email]

resizer-video.png