TOTAL Česká republika
motorsport-tema3.jpg motorsport-mobile-3.jpg

DAKAR 2018
třetí vítězství týmu Peugeot Total v řadě

TOTAL partnerem Rallye Praha Revival 2017

revival2.jpeg

Již 7. ročník setkání legend motoristického sportu, bývalých automobilových závodníků a příznivců historických sportovních a závodních vozů, se uskuteční o víkendu 28. – 30. dubna. Organizuje ho tradičně Ústřední automotoklub České republiky společně s pobočným spolkem ÚAMK Sdružení českého autosportu za velké mediální podpory ČT 4 Sport v živých vstupech a v dalších reportážích během celé této sportovní motoristické akce. Oblibu této sportovně- společenské- události dokládá tradičně velká účast více než 160 posádek. Vedle našich posádek se na start postaví i zahraniční účastníci z  12 zemí Evropy.

 

Nejznámější legendou jezdců startujících v historickém voze Škoda bude Johnyho Hauglanda, kterého bude Revivalem navigovat manželka Julia. Tradičně silně zastoupené bude Polsko. Velkou pozornost budí každý rok u diváků italská squadra s unikátními Lanciemi. Zahraniční účast potvrzuje renomé, jaké si Revivaly za dobu konání získaly, ale hlavní je účast našich domácích jezdců, kteří se nesmazatelně zapsali do historie našeho automobilového sportu. Bývalí tovární jezdci Škody V. Blahna, M. Zapadlo, V. Berger- Z. Petera a řada dalších i mezinárodně úspěšných závodníků si dá dostaveníčko na Revivalu, aby si zavzpomínali na svá aktivní léta a připomněli se fanouškům.

Revival slavnostně zahájí ojedinělý velkolepý start 160 vozů v pátek večer z Václavského náměstí v Praze.

Pro posádky je připraven itinerář, který pro následující dny provede posádky středními a severními Čechami. Celou trať musí zúčastnění sportovci projet za dodržování dopravních předpisů a pravidel silničního provozu. Samostatnou kapitolu tvoří několik uzavřených úseků, tzv. show sections, kde mohou řidiči předvést své sportovní motoristické umění. Partnerem akce je společnost Total ČR.

Fotogalerie

Registrace k odběru novinek

Podmínky ochrany osobních údajů
Uděluji tímto v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „ZOOU“) společnosti TOTAL Česká republika, s.r.o., IČO: 411 89 671, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3582 (dále jen „Správce“) souhlas se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů v tomto formuláři, a to za účelem nabízení výrobků a služeb a zasílání obchodních sdělení.  Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji správci na dobu neurčitou. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné. Správce poskytnuté osobní údaje zpracovává manuálně i automaticky, v rozsahu poskytnutých osobních údajů, přičemž je oprávněn provádět zpracování osobních údajů prostřednictvím pověřených zpracovatelů, a to na základě smluv uzavřených podle ust. § 6 ZOOU. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících pro něj ze ZOOU, tj. zejména o tom, že subjekt údajů má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na opravu poskytnutých osobních údajů a dále má subjekt údajů v souladu s ust. § 21 ZOOU právo podat žádost o vysvětlení a žádat odstranění nežádoucího stavu, a to zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací poskytnutých osobních údajů. Správce je oprávněn osobní údaje subjektu údajů získané za účelem nabízení obchodu nebo služeb předat jinému správci, nevysloví-li s tímto postupem subjekt údajů nesouhlas.  Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které Poskytovatel zpracovává, může o tuto skutečnost prodávajícího požádat na následující e-mailové adrese: [javascript protected email] nebo na výše uvedené adrese sídla Správce. Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoliv odvolat, např. odvoláním souhlasu zaslaného na e-mailovou adresu: [javascript protected email] nebo na adresu sídla správce.

Zároveň tímto uděluji souhlas se zasíláním obchodních sdělení Správce či obchodních partnerů Správce ve smyslu ust. § 7 zák. č. 484/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. Souhlas dle předchozí věty lze kdykoliv odvolat, a to na následující e-mailové adrese: [javascript protected email]

resizer-video.png