TECHAGRO – Mezinárodní veletrh zemědělské techniky

Společnost TOTAL Česká republika Vás srdečně zve na výstavu TECHAGRO konající se 8. – 12. dubna 2018 na Brněnském výstavišti.

Společnost TOTAL Česká republika najdete v pavilonu E, ve stánku číslo 015, kde budeme prezentovat kompletní řadu výrobků AGRI přímo určených pro zemědělské stroje a vozidla.

TECHAGRO patří mezi tři největší zemědělské veletrhy v Evropě, a i v ročníku 2018 je brněnské výstaviště zcela vyprodané. Zastoupena je většina značek zemědělské techniky působících na evropském trhu, s velkým podílem zahraničních vystavovatelů. Tento veletrh se více zaměřuje na rostlinnou výrobu, v pavilonu A1 vznikla hala posklizňových technologií a zemědělská technika má k dispozici více prostoru než v minulých ročnících. Vystavovatelé prezentují také komunální techniku. Zastoupeny jsou trendy – digitální technologie, precizní zemědělství nebo využití navigačních systémů.

Za dobu více než dvacetiletého úspěšného trvání nesou veletrhy TECHAGRO, SILVA REGINA, BIOMASA známku prestižní akce s vysokým odborným kreditem, která představuje jednu z předních událostí svého druhu v Evropě.

TECHAGRO 2018 navštíví incomingové nákupní mise, proběhne sněm Agrární komory ČR nebo konference Budoucnost českého zemědělství. V rámci soutěže GRAND PRIX bude uděleno nové ocenění SOIL WATER RETENTION FRIENDLY pro stroje a technologie, které podporují zadržení vody v půdě.

total_pozvanka_veletrh.jpg

resizer-video.png