TOTAL Česká republika

Celodenní neformální setkání majitelů vozů Dacia.

dacia_88713_global_fr.jpg

Před dvanácti lety započala uvedením modelu Dacia Logan nová éra značky Dacia. Celosvětově má značka Dacia přes 4 mil. spokojených zákazníků, v České republice je to téměř 70 tis. zákazníků. Právě v reakci na rostoucí popularitu této značky mělo v Čechách v r. 2014 premiéru jedinečné celodenní setkání majitelů vozů Dacia pod názvem Dacia Piknik a tím se zrealizovala i u nás myšlenka společného odpočinkového dne, která se koná v mnoha zemích Evropy. Na první ročník této akce, která se uskutečnila v krásném prostředí volnočasových aktivit v Šiklově mlýně, přijalo pozvání téměř 4 tis. majitelů vozů Dacia. Druhý ročník, v r. 2015 navštívilo již přes 6 tis. návštěvníků.

Přípravy na letošní druhý ročník jsou již v konečné fázi a jsme moc rádi, že jsme mohli potřetí za sebou využít centrum volnočasových aktivit Šiklův mlýn, jehož kapacita je téměř neomezená, neboť počty registrací na třetí ročník stoupají každým dnem.

Pro účastníky letošního ročníku jsou opět připraveny desítky celodenních volnočasových aktivit, koutky pro děti, fotostěny, sharingboxy, soutěže pro malé i velké, westernová show i velký koncert Michala Davida. Na facebooku Dacia, který má téměř 40 tis. fanoušků se vesele komunikuje na téma Piknik, co bude nového a účastníci posílají fotky svých plechových miláčků.

Během dne se samozřejmě nezapomene ani na milovníky automobilů a je připraveno hned několik zajímavých akcí.

  • Pro velký úspěch v minulém ročníku bude opět organizováno testování modelu Duster 4x4 na offroadovém polygonu, registrace na jízdy bude online na místě, aby nikdo nemusel čekat
  • V hlavním stanu bude velká expozice všech nejnovějších modelů výrobní řady Dacia
  • Pozvání na Piknik přijali i naši profesní partneři, jakými jsou Alcar a Nokian
  • Pozvánku přijala i Markéta Krajčovičová, známá z televizní obrazovky jako Misscake.
  • Nově budou nabídnuty soutěže pro celou rodinu pod názvem „Hratej si s Dacií“. Tato zóna je tvořena soutěžními disciplínami spojenými s vozy Dacia a odměnou za jejich úspěšné absolvování budou lístky do tomboly.

Třetí ročník Dacia Pikniku se uskuteční v sobotu 10.června 2017 

od 10:00 do 18:00 v prostorách jedinečného místa pro volnočasové rodinné aktivity 

v Šiklově mlýně (www.sikland.cz)

Pro účast na této akci se majitel vozu Dacia přihlásí po obdržení pozvánky 

na internetové stránce www.daciapiknik.cz.

Vozy DACIA používají motorové oleje ELF od společnosti TOTAL.

Registrace k odběru novinek

Podmínky ochrany osobních údajů
Uděluji tímto v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „ZOOU“) společnosti TOTAL Česká republika, s.r.o., IČO: 411 89 671, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3582 (dále jen „Správce“) souhlas se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů v tomto formuláři, a to za účelem nabízení výrobků a služeb a zasílání obchodních sdělení.  Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji správci na dobu neurčitou. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné. Správce poskytnuté osobní údaje zpracovává manuálně i automaticky, v rozsahu poskytnutých osobních údajů, přičemž je oprávněn provádět zpracování osobních údajů prostřednictvím pověřených zpracovatelů, a to na základě smluv uzavřených podle ust. § 6 ZOOU. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících pro něj ze ZOOU, tj. zejména o tom, že subjekt údajů má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na opravu poskytnutých osobních údajů a dále má subjekt údajů v souladu s ust. § 21 ZOOU právo podat žádost o vysvětlení a žádat odstranění nežádoucího stavu, a to zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací poskytnutých osobních údajů. Správce je oprávněn osobní údaje subjektu údajů získané za účelem nabízení obchodu nebo služeb předat jinému správci, nevysloví-li s tímto postupem subjekt údajů nesouhlas.  Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které Poskytovatel zpracovává, může o tuto skutečnost prodávajícího požádat na následující e-mailové adrese: [javascript protected email] nebo na výše uvedené adrese sídla Správce. Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoliv odvolat, např. odvoláním souhlasu zaslaného na e-mailovou adresu: [javascript protected email] nebo na adresu sídla správce.

Zároveň tímto uděluji souhlas se zasíláním obchodních sdělení Správce či obchodních partnerů Správce ve smyslu ust. § 7 zák. č. 484/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. Souhlas dle předchozí věty lze kdykoliv odvolat, a to na následující e-mailové adrese: [javascript protected email]

resizer-video.png