TOTAL Česká republika

Total a Kia obnovují své partnerství

anot-img-kia.jpg

TOTAL zůstává po dobu příštích 5 let doporučeným a exkluzivním partnerem značky Kia v oblasti automobilových maziv.

Steven Yoon, viceprezident divize Overseas Service Division společnosti Kia Motors Corp, a Pierre Duhot, ředitel Divize automobilových maziv TOTAL, podepisují na dalších 5 let dohodu o partnerství.

Soul (Jižní Korea), 04. dubna 2016 – společnosti Kia Motors Corporation a TOTAL Lubrifiants dnes uzavřely smlouvu na obnovení strategického partnerství. V příštích 5 letech TOTAL zůstane v poprodejní oblasti pro značku Kia referenčním dodavatelem maziv. V prodejní síti, která čítá více než 5 500 koncesí v téměř 180 zemích světa, bude Kia svým zákazníkům doporučovat a nabízet výhradně automobilová maziva TOTAL. V zemích západní Evropy dohoda vstoupí v platnost 1. ledna 2017.

Prodloužení spolupráce, jež započala v roce 2011, přinese výhody všem majitelům vozů Kia stejně jako koncesionářům značky, kteří budou mít přístup k vysoce kvalitním a účinným motorovým olejům TOTAL Quartz vyvinutým s cílem optimalizovat výkonnost a spolehlivost motorů Kia a přispět tak ke snížení jejich spotřeby paliva. Kia a TOTAL budou připravovat i společné marketingové akce zaměřené na zvyšování rentability koncesionářů Kia a na podporu spokojenosti a věrnosti zákazníků.

Společným cílem pokračujícího partnerství Kia a TOTAL je další posílení rostoucí přítomnosti obou značek na světovém trhu a spojení sil při vývoji vysoce jakostních produktů a služeb, které zákazníkům zprostředkují bezkonkurenční zkušenosti a zážitky.

"Jsme velice rádi, že dochází k rozšíření celosvětové spolupráce se společností Kia Motors. Obnovením našeho partnerství TOTAL stvrzuje svůj závazek dlouhodobé podpory Kia Motors v její mezinárodní expanzi, v poskytování inovativních maziv a při sdílení know-how značky TOTAL v marketingové oblasti a v rámci programů poprodejních služeb určených pro koncesionáře i zákazníky Kia," prohlásil Pierre Duhot, ředitel Divize automobilových maziv TOTAL.

"V průběhu uplynulých 5 let TOTAL prosadil svou celosvětovou působnost, prokázal silné marketingové zdroje a vytvořil produktovou řadu maziv špičkové technologické úrovně naplňující potřeby naší sítě. Při uskutečňování naší celosvětové strategie poprodejních služeb, jejímž cílem je zvýšení spokojenosti zákazníků a koncesionářů Kia, se pro nás TOTAL stává klíčovým partnerem," uvedl Steven Yoon, viceprezident divize Overseas Service Division společnosti Kia Motors Corp.

 

O společnosti TOTAL

TOTAL je lídrem globálního trhu energetického průmyslu, jedním z předních světových ropných a plynárenských producentů a se SunPower světová „dvojka“ na poli solární energie. Skupina TOTAL po světě zaměstnává téměř 100 000 lidí, kteří pracují na hledání a poskytování lepší, spolehlivější, čistší, efektivnější a inovativní energie dostupné co největšímu počtu zákazníků. TOTAL působí ve 130 zemích světa a jeho snahou je, aby aktivity společnosti měly pozitivní přínos v hospodářské, sociální i environmentální oblasti.

www.lubricants.total.com

 

O společnosti Kia Motors

Společnost KIA Motors Corporation (www.kia.com) – výrobce kvalitních automobilů pro všechny mladé duchem byla založena v roce 1944 a je nejstarší korejskou automobilkou. Kia vyrábí ročně více než 3 miliony automobilů v 10 výrobních a montážních závodech v 5 zemích světa. Ty jsou následně prodávány prostřednictvím sítě distributorů a dealerů ve 180 zemích celého světa. Kia má dnes více než 50 000 zaměstnanců a vykazuje roční obrat téměř 44 miliard USD. Je hlavním partnerem tenisového grandslamového turnaje Australian Open a také oficiálním automobilovým partnerem mezinárodní federace fotbalových asociací FIFA – řídicího orgánu FIFA World Cup™. Slogan značky Kia Motors Corporation „The Power to Surprise“ vyjadřuje záměr společnosti překonávat s využitím automobilových inovací očekávání zákazníků.

Více informací o Kia Motors a našich produktech získáte v Global Media Center na

www.kianewscenter.com

 

Registrace k odběru novinek

Podmínky ochrany osobních údajů
Uděluji tímto v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „ZOOU“) společnosti TOTAL Česká republika, s.r.o., IČO: 411 89 671, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3582 (dále jen „Správce“) souhlas se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů v tomto formuláři, a to za účelem nabízení výrobků a služeb a zasílání obchodních sdělení.  Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji správci na dobu neurčitou. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné. Správce poskytnuté osobní údaje zpracovává manuálně i automaticky, v rozsahu poskytnutých osobních údajů, přičemž je oprávněn provádět zpracování osobních údajů prostřednictvím pověřených zpracovatelů, a to na základě smluv uzavřených podle ust. § 6 ZOOU. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících pro něj ze ZOOU, tj. zejména o tom, že subjekt údajů má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na opravu poskytnutých osobních údajů a dále má subjekt údajů v souladu s ust. § 21 ZOOU právo podat žádost o vysvětlení a žádat odstranění nežádoucího stavu, a to zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací poskytnutých osobních údajů. Správce je oprávněn osobní údaje subjektu údajů získané za účelem nabízení obchodu nebo služeb předat jinému správci, nevysloví-li s tímto postupem subjekt údajů nesouhlas.  Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které Poskytovatel zpracovává, může o tuto skutečnost prodávajícího požádat na následující e-mailové adrese: [javascript protected email] nebo na výše uvedené adrese sídla Správce. Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoliv odvolat, např. odvoláním souhlasu zaslaného na e-mailovou adresu: [javascript protected email] nebo na adresu sídla správce.

Zároveň tímto uděluji souhlas se zasíláním obchodních sdělení Správce či obchodních partnerů Správce ve smyslu ust. § 7 zák. č. 484/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. Souhlas dle předchozí věty lze kdykoliv odvolat, a to na následující e-mailové adrese: [javascript protected email]

resizer-video.png