TOTAL Česká republika

Total a Aston Martin uzavírají novou dohodu o globálním partnerství

anot-img-aston.jpg
  • Total se stává oficiálním dodavatelem maziv a technickým partnerem závodního týmu Aston Martin Racing
  • Total je hlavním energetickým partnerem automobilky Aston Martin
  • Aston Martin doporučuje palivo Total Excellium

Paris/Gaydon, pondělí 9. května 2016 – Total, přední hráč na světovém energetickém trhu, oznamuje uzavření nové dohody o partnerství s výrobcem luxusních sportovních automobilů Aston Martin i jeho specializovanou závodní divizí, Aston Martin Racing.

Aston Martin a Total podepsaly novou dohodu o globálním partnerství. Total se tak stává dodavatelem maziv i paliv pro sériové a závodní vozy britské značky Aston Martin a jejího závodního týmu Aston Martin Racing na roky 2016 a 2017.

Součástí dohody je i podpora týmu Aston Marting Racing v celé sérii vytrvalostních závodů FIA World Endurance Championship, kde Total zaujímá pozici oficiálního dodavatele maziv a technického partnera závodního týmu Aston Martin Racing. Své kompetence v této oblasti Total opírá o zkušenosti z uplynulých 45 let, během nichž se zabýval vývojem speciálních maziv, kapalin a speciálních přísad vysoké kvality i technických parametrů určených pro závodní automobily.

Součástí dohody je i podpora týmu Aston Marting Racing v celé sérii vytrvalostních závodů FIA World Endurance Championship, kde Total zaujímá pozici oficiálního dodavatele maziv a technického partnera závodního týmu Aston Martin Racing. Své kompetence v této oblasti Total opírá o zkušenosti z uplynulých 45 let, během nichž se zabýval vývojem speciálních maziv, kapalin a speciálních přísad vysoké kvality i technických parametrů určených pro závodní automobily.

Všechny tři vozy V8 Vantage GTE týmu Aston Martin Racing tak v letošním seriálu WEC budou startovat s mazivy Total a po vzoru závodů F1 Total poprvé poskytne na každý závod WEC vedle samotných maziv a paliva i služby své mobilní laboratoře a technickou podporu.

Aston Martin se pak bude podílet i na dalším vývoji a propagaci nadstandardní řady paliv Total Excellium.

Pierre Duhot, generální ředitel divizi Automotive v Total Lubrifiants, při podpisu smlouvy řekl: «U Totalu se vývoji paliv a maziv prvotřídní kvality věnuje více než 250 pracovníků výzkumu. Jsme hrdí na to, že budeme úzce spolupracovat s legendární značkou Aston Martin a že se budeme podílet na jejím úspěchu na závodních okruzích. Automobilová vášeň a touha posouvat technické limity stále dál jsou oběma našim značkám vlastní. Těší nás i to, že budeme poskytovat naše produkty, naši podporu a naše technické know-how pro tým  Aston Martin Racing.»

David King, vice prezident a ředitel speciálních operací v Aston Martin, dodává: «Pro luxusní mezinárodní značku jako je Aston Martin, je důležité, vybírat si partnery s celosvětovým renomé a působností. Total je v oblasti paliva a automobilových maziv světovým lídrem, je synonymem úspěchu na závodním poli i mimo něj.»

O společnosti Aston Martin

Společnost Aston Martin založená v roce 1913 je výrobce legendárních sportovních vozů, který se může pochlubit svým jedinečným 200letým dědictvím. Díky novým investicím, nově jmenovanému generálnímu řediteli Andy Palmerovi a nejlepší modelové řadě v celé historii má před sebou tato luxusní britská značka slibnou budoucnost. Hypermoderní sídlo společnosti v britském  Gaydon originálním způsobem spojuje špičkové technologie s tradiční technikou a uměním. Každý vůz této značky je zosobněním: Power, Beauty and Soul.

aston-partner.jpg

Registrace k odběru novinek

Podmínky ochrany osobních údajů
Uděluji tímto v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „ZOOU“) společnosti TOTAL Česká republika, s.r.o., IČO: 411 89 671, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3582 (dále jen „Správce“) souhlas se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů v tomto formuláři, a to za účelem nabízení výrobků a služeb a zasílání obchodních sdělení.  Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji správci na dobu neurčitou. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné. Správce poskytnuté osobní údaje zpracovává manuálně i automaticky, v rozsahu poskytnutých osobních údajů, přičemž je oprávněn provádět zpracování osobních údajů prostřednictvím pověřených zpracovatelů, a to na základě smluv uzavřených podle ust. § 6 ZOOU. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících pro něj ze ZOOU, tj. zejména o tom, že subjekt údajů má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na opravu poskytnutých osobních údajů a dále má subjekt údajů v souladu s ust. § 21 ZOOU právo podat žádost o vysvětlení a žádat odstranění nežádoucího stavu, a to zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací poskytnutých osobních údajů. Správce je oprávněn osobní údaje subjektu údajů získané za účelem nabízení obchodu nebo služeb předat jinému správci, nevysloví-li s tímto postupem subjekt údajů nesouhlas.  Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které Poskytovatel zpracovává, může o tuto skutečnost prodávajícího požádat na následující e-mailové adrese: [javascript protected email] nebo na výše uvedené adrese sídla Správce. Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoliv odvolat, např. odvoláním souhlasu zaslaného na e-mailovou adresu: [javascript protected email] nebo na adresu sídla správce.

Zároveň tímto uděluji souhlas se zasíláním obchodních sdělení Správce či obchodních partnerů Správce ve smyslu ust. § 7 zák. č. 484/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. Souhlas dle předchozí věty lze kdykoliv odvolat, a to na následující e-mailové adrese: [javascript protected email]

resizer-video.png