TOTAL Česká republika

Představení monopostu RB12

anot-img-monopost.jpg

Pod nápadným livrejem odhaleným minulý týden v Londýně se skrývá zcela nový RB12 s celou řadou vylepšení, která vycházejí z ponaučení z loňské sezóny 2015.

Šéf týmu Christian Horner k novému vozu i nadcházející sezóně uvádí: "Pozdní rozhodnutí o motoru minulý rok bylo samozřejmě výzvou, ale řešení jsme našli včas a celý tým pracoval během zimy neuvěřitelně tvrdě. Budeme stavět na významném zlepšení, kterého jsme dosáhli ve druhé polovině roku 2015, a vytěžíme jej v prvních závodech letošní sezóny.

„Pevně věřím, že v tomto roce uděláme oproti minulému skutečný pokrok. Že si zachováme chladnou hlavu, využijeme potenciál vozu na maximum a to nám spolu s některými vylepšeními výkonu pohonné jednotky umožní dostat se blíže našim největším soupeřům."

Hovoříme-li o designu RB12, šéf technického oddělení Adrian Newey dodává: „Často se mě ptají, s kterou částí vozu jsem nejvíce spokojen. Ale se stabilními pravidly, která momentálně máme, je těžké najít nějaké významné nové oblasti, které lze rozvíjet. Proto jsme se v případě tohoto vozu zaměřili na to, abychom ze všech částí dali dohromady kompaktní celek – zavěšení, dynamika šasi, aerodynamika – a aby všechny části pracovali ve společné harmonii. Myslím, že jsme se poučili z lekcí, které nám uštědřila loňská sezóna, a vše nasvědčuje tomu, že tento rok by náš podvozek měl být mnohem silnější.“

Šéf vývoje Rob Marshall dodává: "Jsme optimističtí, protože jsme u RB12 dosáhli velkých pokroků. Problémem ale je, že známe naše výsledky z aerodynamického tunelu a CFD hodnoty, a dokud nemáte srovnání s hodnotami ostatních, pak do poslední chvíle nevíte, jak na tom jste. Jsme spokojeni s tím, že z našeho pohledu se ubíráme správným směrem, ale až do Melbourne nebudeme mít tušení… Pokud jde o toto auto, tak doufám, že se letos vrátíme do bojů o vítězství a některé vyhrajeme. Uvědomuji si, že po loňském roce, kdy jsme se na začátku sezóny dost trápili, to může znít nadneseně, ale doufám, že letos dosáhneme lepší výkonnosti a že se to v poli zase trochu srovná.“

monopost-clovek.jpg

K testování aerodynamiky nového monopostu se vyjádřil také Dan Fallows, který ji u Red Bullu vede: "Čísla, která nám vycházejí v aerodynamickém tunelu a CFD, jsou zatím velmi povzbuzující. Jde o to, aby každý pochopil, jaký vůz jsme měli minulou sezónu, a jaké výzvy nás letos čekají. A na ty se musíme opravdu zaměřit. Osobně si myslím, že jsme udělali obrovský krok kupředu.

„Doufám, že RB12 bude pokračovat ve formě, jakou měla RB11. Sice jsme nedosáhli výsledků, které jsme chtěli, ale všichni víme, že základ auta – šasi - bylo velmi dobré a já věřím, že to tak bude pokračovat. A byl bych opravdu rád, aby nám tento vůz posloužil jako dobrá základna pro všechny vývojové změny na pohonné jednotce, v aerodynamice a dalších oblastech, které děláme."

Pierre Waché, hlavní inženýr výkonnosti vozu, dodává: "Říci, že jsme spokojeni s aerodynamikou, je silné - nikdy nejsme a nemůže být spokojeni. Jde o neustálý vývojový proces, při kterém pracujeme s absolutními čísly. Nás ale musí zajímat relativní čísla ve srovnání s ostatními. Uvidíme, jestli to bude dostatečné."

Hodnocení nového monopostu zakončil hlavní inženýr Paul Monaghan: 

"Moje naděje u RB12? Myslím, že se musíme hlavně ujistit, že jedeme do Austrálie v nejlepší formě, v jaké můžeme být, dobře připraveni. A pak z vozu při každém závodě dostat to nejlepší a získat tak pozici, ze které můžeme bojovat o podium, nebo pohotově využít situace, která kolem nás nastane."

Registrace k odběru novinek

Podmínky ochrany osobních údajů
Uděluji tímto v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „ZOOU“) společnosti TOTAL Česká republika, s.r.o., IČO: 411 89 671, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3582 (dále jen „Správce“) souhlas se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů v tomto formuláři, a to za účelem nabízení výrobků a služeb a zasílání obchodních sdělení.  Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji správci na dobu neurčitou. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné. Správce poskytnuté osobní údaje zpracovává manuálně i automaticky, v rozsahu poskytnutých osobních údajů, přičemž je oprávněn provádět zpracování osobních údajů prostřednictvím pověřených zpracovatelů, a to na základě smluv uzavřených podle ust. § 6 ZOOU. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících pro něj ze ZOOU, tj. zejména o tom, že subjekt údajů má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na opravu poskytnutých osobních údajů a dále má subjekt údajů v souladu s ust. § 21 ZOOU právo podat žádost o vysvětlení a žádat odstranění nežádoucího stavu, a to zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací poskytnutých osobních údajů. Správce je oprávněn osobní údaje subjektu údajů získané za účelem nabízení obchodu nebo služeb předat jinému správci, nevysloví-li s tímto postupem subjekt údajů nesouhlas.  Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které Poskytovatel zpracovává, může o tuto skutečnost prodávajícího požádat na následující e-mailové adrese: [javascript protected email] nebo na výše uvedené adrese sídla Správce. Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoliv odvolat, např. odvoláním souhlasu zaslaného na e-mailovou adresu: [javascript protected email] nebo na adresu sídla správce.

Zároveň tímto uděluji souhlas se zasíláním obchodních sdělení Správce či obchodních partnerů Správce ve smyslu ust. § 7 zák. č. 484/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. Souhlas dle předchozí věty lze kdykoliv odvolat, a to na následující e-mailové adrese: [javascript protected email]

resizer-video.png