TOTAL Česká republika

Bitumen Academy
VŠE, CO JSTE O ASFALTU JEŠTĚ NEVĚDĚLI

anot-img-academy.jpg

Bitumen Academy je nápad, který se zrodil z touhy naší společnosti odlišit se od konkurence a dále pracovat na naší image nejkvalitnějšího a nejspolehlivějšího dodavatele asfaltu  na českém a slovenském trhu.

V roce 2016 slaví společnost TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA, patřící do koncernu největší rafinérské společnosti v Evropě - TOTAL S.A., jubilejní 25. rok působnosti na českém a slovenském trhu. Rádi bychom využili této příležitosti a udělali další krok v naší neustálé snaze nacházet nové cesty a řešení.

Připravili jsme pro Vás vzdělávací kurzy, zaměřené na rozšíření znalosti v oblasti asfaltových pojiv, směsí a poruch vozovek. Věříme, že využitím dlouholetých zkušeností a společného know-how, ve spolupráci se společností VIAKONTROL (dříve NIEVELT-Labor Praha) Vás ve Vaší odbornosti posuneme opět o krok dále.

Kurz se skládá ze 3 různých, samostatných, ale v mnohém propojených lekcí. Hlavním cílem kurzu je dozvědět se více o komplexnosti a citlivosti asfaltu a dalších složek asfaltové směsi na zacházení a jejich propojenost s výslednými parametry vozovky.

Web Bitumen Academy

Registrace k odběru novinek

Podmínky ochrany osobních údajů
Uděluji tímto v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „ZOOU“) společnosti TOTAL Česká republika, s.r.o., IČO: 411 89 671, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3582 (dále jen „Správce“) souhlas se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů v tomto formuláři, a to za účelem nabízení výrobků a služeb a zasílání obchodních sdělení.  Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji správci na dobu neurčitou. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné. Správce poskytnuté osobní údaje zpracovává manuálně i automaticky, v rozsahu poskytnutých osobních údajů, přičemž je oprávněn provádět zpracování osobních údajů prostřednictvím pověřených zpracovatelů, a to na základě smluv uzavřených podle ust. § 6 ZOOU. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících pro něj ze ZOOU, tj. zejména o tom, že subjekt údajů má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na opravu poskytnutých osobních údajů a dále má subjekt údajů v souladu s ust. § 21 ZOOU právo podat žádost o vysvětlení a žádat odstranění nežádoucího stavu, a to zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací poskytnutých osobních údajů. Správce je oprávněn osobní údaje subjektu údajů získané za účelem nabízení obchodu nebo služeb předat jinému správci, nevysloví-li s tímto postupem subjekt údajů nesouhlas.  Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které Poskytovatel zpracovává, může o tuto skutečnost prodávajícího požádat na následující e-mailové adrese: [javascript protected email] nebo na výše uvedené adrese sídla Správce. Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoliv odvolat, např. odvoláním souhlasu zaslaného na e-mailovou adresu: [javascript protected email] nebo na adresu sídla správce.

Zároveň tímto uděluji souhlas se zasíláním obchodních sdělení Správce či obchodních partnerů Správce ve smyslu ust. § 7 zák. č. 484/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. Souhlas dle předchozí věty lze kdykoliv odvolat, a to na následující e-mailové adrese: [javascript protected email]

resizer-video.png