TOTAL Česká republika

25. výročí Totalu v ČR

25-let-img-1.png

Společnost TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA působí na českém trhu již od roku 1991. V letošním roce tak slaví své jubilejní 25. výročí!

Tato velkolepá událost je důkazem stability společnosti, jež má významnou a dlouholetou tradici na českém trhu. TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA je inovativní, dynamicky rozvíjející se společnost, která aktivně naplňuje svůj „Závazek za lepší energii“.

Tyto společné ambice společnosti tvoří základní hodnotou, která je součástí všech každodenních aktivit a stává se tak motivátorem zaměstnanců k nepřetržitému hledání lepšího řešení. TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA staví společenskou odpovědnost mezi své hlavní priority, v době globálních klimatických změn, které jsou podmětem k vytváření nabídky alternativních energetických zdrojů zatěžující méně životní prostředí. Společnost zastává pravidlo, že dlouhodobá udržitelnost je podmíněna neustálým zdokonalováním způsobů využití energetických zdrojů a zodpovědným přístupem.

K této významné události vznikla nová reklamní loga v barvách TOTALu, která mají připomenout dlouholetou tradici společnosti, její aktivní růst a především představují i skutečnost, že jako jedna z mála společností je po celých 25 let nablízku svým zákazníkům, přizpůsobuje se jejich potřebám a dbá na budování vzájemné důvěry.

25-let-img-2.png
25-let-img-3.png
25-let-img-4.png

Automobilové oleje

Závodním týmům i organizátorům dodává společnost TOTAL vždy produkty a služby výjimečné kvality. Garantuje optimální ochranu, spolehlivost a výkon všech motorů. Usiluje o rozvoj v oblasti výzkumu a vývoje, čímž dláždí cestu k vítězství na závodní dráze! TOTAL nabízí i konzultační a podpůrné služby, které mají pomoci optimalizovat využití všech maziv.

25-let-img-5.png

Průmyslové oleje

Díky důkladným znalostem průmyslových procesů vyvíjí TOTAL oleje a plastická maziva na míru každému požadavku. Na zlepšování produktů spolupracuje s experty z oboru. Disponuje několika výzkumnými centry, kde společně pracují odborníci z oblastí chemie, mechaniky a tribologie. Těsná spolupráce s výrobci zařízení umožňuje TOTALu vyvíjet a testovat veškeré výrobky a zaručit tak optimální výkon a ochranu vašich strojů a zařízení.

25-let-img-6.png

Bitumen

Společnost TOTAL nabízí všestranné produkty pro různé stavební a průmyslové aplikace. Asfaltové výrobky jsou určené nejen pro aplikace v silničních a vodohospodářských stavbách, ale i při izolacích ve stavebním sektoru a pro mnohé další průmyslové aplikace. Vysoký kvalitativní standard výrobků splňuje všechny požadované evropské a mezinárodní normy.

25-let-img-7.png

Letectví

TOTAL pravidelně dodává zásoby kvalitních leteckých paliv a maziv jak pro velké letecké společnosti, armádu a letecký průmysl, tak pro vlastníky malých sportovních letadel a ultralightů. Dodává také řadu produktů a služeb splňujících nejpřísnější bezpečnostní a environmentální normy na mezinárodní letiště Letiště Václava Havla Praha a Letiště Karlovy Vary.

25-let-img-8.png

Speciální kapaliny

TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA nabízí produkty vysoké kvality a čistoty, které jsou užitečné v mnoha oborech. Ve stavebním a automobilovém průmyslu, při výrobě pneumatik, inkoustů, barev, silikonových těsniv a kosmetiky, úpravě vody a ochrany rostlin před škůdci, ve vrtných kapalinách a řadě dalších oborů.

25-let-img-9.png

HSEQ

Společnost TOTAL odjakživa považuje bezpečnost provozních činností, lidské zdraví, respekt vůči životnímu prostředí a spokojenost zákazníků za své hlavní priority.

„Závazek za lepší energii“ znamená pro společnost TOTAL také budování trvalé důvěry se všemi zúčastněnými partnery i jejími zaměstnanci, kteří přijali zlepšování svých pracovních dovedností za své a neustále pracují na svém profesním růstu.

Vývoj a růst společnosti

Společnost TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA má za sebou rozmanitou minulost. V průběhu
25 let svého rozvoje došlo k mnoha změnám od vývoje nových produktů a technologií, změny sídla společnosti, provozu a následného prodeje čerpacích stanic, nákupu skladu asfaltů v Kouřimi, změny lokalizace skladu, až po různá vedení mnoha generálními řediteli, kteří měli nemalý podíl na rozvoji a růstu společnosti.

Pod vedením nynějšího generálního ředitele pana Marca Pannunzia se společnost nejen rozrůstá a upevňuje své postavení na trhu, ale dochází i ke zviditelnění prostřednictvím mediálních kanálů.

V současnosti se jedná o kampaň „ROBO QUARTZ“, kde je v médiích nově k vidění reklama propagující produkty společnosti TOTAL. Společnost se stala také sponzorem pořadu AUTOSALON a pořadu Českého rozhlasu MOTOŽURNÁL, v časopise Magazín AUTOTIP jsou pravidelně publikovány články o aktivitách a produktech Totalu.

Do budoucna se můžete těšit, že společnost TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA bude k dispozici
i na facebooku, kde budou pravidelně uveřejňovány nejnovější informace a kde budete moci také vyjádřit i své názory.

Registrace k odběru novinek

Podmínky ochrany osobních údajů
Uděluji tímto v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „ZOOU“) společnosti TOTAL Česká republika, s.r.o., IČO: 411 89 671, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3582 (dále jen „Správce“) souhlas se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů v tomto formuláři, a to za účelem nabízení výrobků a služeb a zasílání obchodních sdělení.  Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji správci na dobu neurčitou. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné. Správce poskytnuté osobní údaje zpracovává manuálně i automaticky, v rozsahu poskytnutých osobních údajů, přičemž je oprávněn provádět zpracování osobních údajů prostřednictvím pověřených zpracovatelů, a to na základě smluv uzavřených podle ust. § 6 ZOOU. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících pro něj ze ZOOU, tj. zejména o tom, že subjekt údajů má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na opravu poskytnutých osobních údajů a dále má subjekt údajů v souladu s ust. § 21 ZOOU právo podat žádost o vysvětlení a žádat odstranění nežádoucího stavu, a to zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací poskytnutých osobních údajů. Správce je oprávněn osobní údaje subjektu údajů získané za účelem nabízení obchodu nebo služeb předat jinému správci, nevysloví-li s tímto postupem subjekt údajů nesouhlas.  Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které Poskytovatel zpracovává, může o tuto skutečnost prodávajícího požádat na následující e-mailové adrese: [javascript protected email] nebo na výše uvedené adrese sídla Správce. Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoliv odvolat, např. odvoláním souhlasu zaslaného na e-mailovou adresu: [javascript protected email] nebo na adresu sídla správce.

Zároveň tímto uděluji souhlas se zasíláním obchodních sdělení Správce či obchodních partnerů Správce ve smyslu ust. § 7 zák. č. 484/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. Souhlas dle předchozí věty lze kdykoliv odvolat, a to na následující e-mailové adrese: [javascript protected email]

resizer-video.png